Välimuistin rajoittaminen

Joissakin tapauksissa palvelimen välimuistia voi olla hyödyllistä rajoittaa, esimerkiksi jos jokin tiedosto muuttuu usein ja siitä halutaan ladata aina tuore kopio ilman välimuistitettua versiota. Alla on esitetty kaksi erillistä tapausta välimuistin estämiseksi tietyllä sivulla tai osoitteessa.

Rajoitus PHP-sivuilla

PHP-sivuille voidaan lisätä header-otsakkeet, jolloin palvelin tottelee niitä. PHP:n dokumentaatiossa on esimerkkejä tästä.

Esimerkki dokumentaatiosta:

<?php
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); // HTTP/1.1
header("Expires: Sat, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); // Date in the past

Rajoitus www-palvelimessa

Jos kyseessä ei ole PHP-sivu vaan esimerkiksi staattiset tiedostot jossakin tietyssä hakemistossa, voidaan rajoitus tehdä Nginx:n konfiguraatiossa, esim.

example@example:~$ cat /data/wordpress/nginx/cache-control.conf
location ^~ /static-files/ {
    add_header 'Cache-Control' 'no-store, no-cache, must-revalidate, proxy-revalidate, max-age=0';
    expires off;
}

Muutoksen jälkeen tulee Nginx käynnistää uudelleen komennolla wp-restart-nginx.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta. Palautteen lähettämisessä oli ongelma. Yritä uudelleen myöhemmin.