Voinko lisätä omia asetuksia HTTP-palvelimelle (Nginx)?

Kyllä. Olemme optimoineet HTTP-palvelimemme eli Nginx:n valmiiksi, joten useimmiten omia asetuksia ei tarvitse erikseen tehdä. Joskus voi kuitenkin ilmetä tarve tehdä asiakaskohtaisia lisäyksiä, kuten esimerkiksi HTTP-uudelleenohjauksia (redirect). Uudelleenohjaukset on helppo tehdä WordPressissä suoraan, esim. Redirection-lisäosalla tai käsin kirjoittamalla wp_rewrite-sääntöjä. Lisätietoa uudelleenohjauksista löydät myös kehittäjädokumentaatiostamme (englanniksi).

Suosittelemme muokkamaan Nginx-asetuksia vain silloin, jos tarvittuja muutoksia ei pysty tekemään WordPressin ja sen lisäosien avulla. Väärät asetukset tai ohjaukset voivat johtaa koko sivuston toimimattomuuteen.

Mikäli haluat tehdä muutoksia HTTP-palvelimen asetuksiin tai ohjauksiin, voit luoda uuden .conf-päätteisen tiedoston palvelimella hakemistoon /data/wordpress/nginx/.Tämä tiedosto vastaa järjestelmässämme Apachen juurihakemiston .htaccess-tiedostoa.

Alla on muutamia yleisimpiä asetuksia. Voit esimerkiksi kopioida jonkin allaolevista esimerkeistä tiedostoon /data/wordpress/nginx/custom.conf-tiedostoon, vaihtamalla oman sivustosi domainin esimerkkiin ja käynnistää Nginxn uudelleen ajamalla komentorivillä wp-restart-nginx.

Pakota sivuston liikenne salatuksi

Luomme kaikille sivustoille automaattisesti SSL-sertifikaatin. Yleensä sivuston liikenne on salattu, kunhan WordPressin asetuksissa ( Asetukset > Yleinen) asetukset "Sivuston osoite" ja "WordPressin osoite" alkavat "https://". Mikäli liikenne jostain syystä näyttää edelleen kulkevan salaamatonta HTTP-protokollaa käyttäen, voit käyttää allaolevaa, joka pakottaa kaiken liikenteen salatuksi (käyttämään HTTPS-protokollaa).

# Copy-paste this as-is, do not modify
if ( $ssl = false  ) {
  return 301 https://$http_host$request_uri;
}

Ohjaa yksittäinen sivu toiselle sivulle

Sivuston uudistuksen yhteydessä usein sivurakenne hieman muuttuu, jolloin linkit vanhoille sivuille lakkaavat toimimasta. Tällöin voit tehdä sivujen uudelleenohjauksia uusille korvaaville sivuille seuraavasti.

# Simple 302 (temporary) redirect rule
rewrite ^/original-page https://example.com/new-page/;
# OR
# Simple 301 (permanent) redirect rule
rewrite ^/original-page https://example.com/new-page/ permanent;

Ohjaa verkkotunnus laskeutumissivulle

Sivustoon voi osoittaa useampi kuin yksi verkkotunnus (domain). Sivustolla voi olla käytössä pääverkkotunnus (esim. company.com), mutta tuotteelle tai kampanjalle on olemassa oma laskeutumissivu, johon on ohjattu oma verkkotunnus (esim. product.com).

# Redirect from a certain domain to a specific page
if ($host ~ product.com) {
  return 301 https://company.com/product/;
}

Jotta muutokset tulevat voimaan, täytyy Nginx käynnistää uudelleen komennolla wp-restart-nginx

Huom! Ylläolevan asetuksen lisäksi sinun täytyy olla yhteydessä asiakaspalveluumme, mikäli kyseessä on uusi domain, tai sitä ei ole ilmoitettu meille aiemmin. Lisäämme kyseisen lisäverkkotunnuksen palvelimen tietoihin, jotta sertifikaatti saadaan asettumaan ja ohjaukset toimimaan oikein. DNS-muutosten jälkeen ohjaukset alkavat toimia n. tunnin kuluessa.

Lisätietoja

Lisää tietoja Nginx-HTTP-palvelimen käytöstä löydät Nginxn kotisivuilta (englanniksi) sekä kehittäjädokumentaatiostamme sivulta seravo.com/docs/configuration/nginx/.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta. Palautteen lähettämisessä oli ongelma. Yritä uudelleen myöhemmin.