Voinko lisätä omia asetuksia HTTP-palvelimelle?

Kyllä. Olemme optimoineet HTTP-palvelimemme eli Nginx:n valmiiksi, joten useimmiten asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään omia asetuksia. Joskus saattaa kuitenkin ilmetä tarvetta tehdä asiakaskohtaisia lisäyksiä, kuten HTTP-uudelleenohjauksia (redirect). Uudelleenohjaukset on helppo tehdä WordPressissä suoraan, esim. Redirection-lisäosalla tai käsin kirjoittamalla wp_rewrite-sääntöjä.

Lisätietoa uudelleenohjauksista löydät kehittäjädokumentaatiostamme (englanniksi).

Suosittelemme säätämään HTTP-palvelimen asetuksia vain silloin, jos tarvitsemiasi muutoksia ei yksinkertaisesti pysty tekemään WordPressin ja sen lisäosien avulla. Väärin tehdyt asetukset voivat johtaa koko sivuston toimimattomuuteen.

Jos on tarvetta tehdä muutoksia HTTP-palvelimen asetuksiin, tapahtuu se laittamassa säännöt *.conf-päätteiseen tiedostoon kansioon /data/wordpress/nginx/. Tämä tiedosto vastaa järjestelmässämme Apachen juurihakemiston .htaccess-tiedostoa.

Kopioi jonkin allaoleva esimerkki esimerkiksi tiedostoon /data/wordpress/nginx/custom.conf-tiedostoon, vaihda oman sivustosi osoite esimerkkiin ja käynnistä HTTP-palvelin uudelleen ajamalla komentorivillä wp-restart-nginx.

Alla on muutamia yleisimpiä asetuksia, joita on mahdollista tehdä kyseiseen tiedostoon.

Pakota sivuston liikenne salatuksi

Luomme kaikille sivustoille automaattisesti SSL-sertifikaatin. Yleensä sivuston liikenne on salattu kunhan WordPressin asetuksissa (Asetukset > Yleinen) Sivuston osoite ja WordPressin osoite alkaa "https://". Jos liikenne jostain syystä näyttää edelleen kulkevan salaamatonta HTTP-protokollaa käyttäen, voit laittaa HTTP-palvelimeen asetuksen, joka pakottaa kaiken liikenteen salatuksi (käyttämään HTTPS-protokollaa).

# Copy-paste this as-is, do not modify
if ( $ssl = false  ) {
  return 301 https://$http_host$request_uri;
}

Ohjaa yksittäinen sivu toiselle sivulle

Sivuston uudistuksen yhteydessä usein sivurakenne hieman muuttuu, jolloin linkit vanhoille sivuille lakkaavat toimimasta. Tällöin voit tehdä sivujen uudelleenohjauksia uusille korvaaville sivuille seuraavasti.

# Simple 302 (temporary) redirect rule
rewrite ^/original-page https://example.com/new-page/;
# OR
# Simple 301 (permanent) redirect rule
rewrite ^/original-page https://example.com/new-page/ permanent;

Ohjaa verkkotunnus laskeutumissivulle

Sivustoon voi osoittaa useampi kuin yksi verkkotunnus (domain). Yksi käyttötarkoitus tälle on että sivustolla on pääverkkotunnus (esim. mycompany.com) ja tuotteelle tai kampanjalle oma laskeutumissivu johon osoittaa oma verkkotunnus (esim. myproduct.com).

# Redirect from a certain domain to a specific page
if ($host ~ myproduct.com) {
  return 301 https://mydomain.com/myproduct/;
}

Jotta muutokset tulevat voimaan, täytyy Nginx uudelleenkäynnistää komennolla: wp-restart-nginx

Lisätietoja Nginx:n käytöstä löydät Nginxn kotisivuilta (englanniksi) sekä kehittäjädokumentaatiostamme sivulta seravo.com/docs/configuration/nginx/.

HUOM! Tämän lisäksi sinun täytyy olla meidän asiakaspalveluumme yhteydessä, jos kyseessä on täysin uusi verkkotunnus. Lisäämme kyseisen lisäverkkotunnuksen sivuston palvelimen instanssiin ja palvelupakettiin, jotta saamme sertifikaatin asettumaan ja ohjaukset toimimaan oikein. Ohjaukset alkavat yleensä toimimaan DNS-muutosten jälkeen n. 1-3 tunnissa.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta. Palautteen lähettämisessä oli ongelma. Yritä uudelleen myöhemmin.