Liikenteen ohjaaminen muualta Seravon ylläpitämälle sivustolle

Mikäli sivustolla on käytössä useita rinnakkaisia verkkotunnuksia (esimerkiksi example.com ja example.fi) ja WordPress-asennus itse tietää niistä eli se esimerkiksi näyttää eri kieliversiot eri verkkotunnuksia käytettäessä, tulee nämä verkkotunnukset ilmoittaa Seravolle. Näin niiden reititykset, HTTPS-varmenteet, toimivuusvalvonta ja muut asiat tulee hoidettua oikein. Suosittelemme myös siirtämään verkkotunnukset kokonaan Seravon hallintaan, jotta Seravo voi varmistaa kaikkien verkkotunnuksiin liittyvien asioiden olevan kunnossa, mukaan lukien vuosimaksut ja rekisteritiedot. Jokaisesta verkkotunnuksesta peritään pieni maksu, joka kattaa kaikki Seravon sille tekemät ylläpitotyöt riippumatta siitä, osallistuuko asiakas itse verkkotunnusten ylläpitoon osittain vai ei (esimerkiksi huolehtimalla niiden uusimisesta ja vuosimaksuista). Lisätietoja artikkelissa Miten saan sivustolle useita verkkotunnuksia?

Mikäli asiakkaalla on jossakin muualla verkkotunnus, jota asiakas ylläpitää kokonaan itse ja täysin ilman Seravon apua, ei Seravo veloita näistä verkkotunnuksista. Tällöin, jos halutaan, että kyseiseen verkkotunnukseen menevä vierailija ohjataan Seravon ylläpidossa olevalle sivustolle, on asiakkaan tehtävä ohjaus täysin itsenäisesti hyödyntämällä HTTP-tason ohjausta. Jos asiakas haluaa tehdä verkkotunnukset ja ohjaukset kokonaan itse, tulee hänen ymmärtää riittävästi DNS- ja HTTP-ohjauksista, jotta hän kykenee ilman Seravon apua määrittelemään ja testaamaan, että kaikki verkkotunnukset toimivat varmasti oikein. HTTP-tason ohjauksen toteutustavan osalta kannattaa olla yhteydessä sen tahon asiakaspalveluun, joka hallinnoi kyseistä verkkotunnusta tai sivustoa josta ohjaus halutaan tehdä.

Jos vanhalla sivustolla on käytössä Apache ja omien .htaccess-sääntöjen teko on sallittua, voi ohjauksen tehdä tällaisella määrittelyllä:

RewriteEngine On
RewriteRule (.*) https://example.com/$1 [R=301,L]

Jos halutaan tehdä HTTP-tason ohjaus siten, että kaikki vanhan sivuston tietyn alasivun vierailijat ohjataan uudelle sivustolle näyttäisi .htaccess-säännöt tältä:

RewriteEngine On
RewriteRule /alakansio/(.*) https://example.com/$1 [R=301,L]
Yllä olevat .htaccess-säännöt ovat vain esimerkkejä. Kaikilla palveluntarjoajilla ei ole Apachea ja sitä käytetään tässä esimerkkinä vain, koska se on yleisin vaihtoehto (esim. Seravolla on käytössä Nginx-palvelinohjelmisto Apachen sijasta). Tarkemmat tiedot ja neuvot ohjausten tekemiseen saa sen tahon asiakaspalvelusta, jossa verkkotunnus tai sivusto on. Jos verkkotunnuksen siirtää Seravon ylläpidettäväksi, niin Seravo voi luonnollisesti toteuttaa kaikki pyynnöt asiakkaan puolesta.
Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta. Palautteen lähettämisessä oli ongelma. Yritä uudelleen myöhemmin.

Tarvitsetko apua? Yhteydenotto Yhteydenotto