Sivuston liikenteen reititys kolmannen osapuolen kautta (CDN)

Seravo ei tarjoa CDN-palvelua, mutta WP-palvelun ohessa on mahdollista käyttää ulkoista palvelua liikenteen kierrättämiseksi, esimerkiksi tietoturvan tai CDN-toimintojen takia. Suosituimpia tällaisia palveluja on esim Cloudflare ja Fastly.

Emme suosittele CDN:n käyttöä, sillä tavoiteltavat höydyt eivät välttämättä toteudu mainoslauseiden lupaamalla tasolla. Tarkempi analyysi esimerkiksi Cloudflaresta löytyy blogistamme. Pahimmassa tapauksessa sivusto voi jopa hidastua, kun sen liikenne reititetään kolmannen osapuolen kautta. Seravon palvelussa on sisäänrakennettuna monenlaista tietoturvasuojausta ja nopeusoptimointia.

Huomioitavaa CDN:n käyttöönotossa

CDN-palvelu voidaan ottaa käyttöön, mikäli pohjalla on toimiva Seravon WP-palvelussa sijaitseva sivusto. Siirrettäessä sivustoa Seravolle tulisi kolmannen osapuolen palvelut kytkeä pois väliaikaisesti, jotta niiden tekemät ylimääräiset reititykset eivät estä Seravon palvelimen toimintaa ja toiminnan tarkastusta virhetilanteissa. Kun sivusto on siirretty ja toiminnassa, voidaan ylimääräinen reititys kytkeä päälle. Asiakas on vastuussa siitä, että HTTPS-suojausketju on eheä ja että myös Seravon ja kolmannen osapuolen välinen liikenne on suojattu, eikä pelkästään loppukäyttäjän ja kolmannen osapuolen yhteys.

Seravon palvelupakettien asiakaspalveluun ei sisälly Cloudflaren tai Fastlyn käyttöönoton neuvontaa tai niihin liittyvien reititys- tai HTTPS-varmenneongelmien selvitystä, mutta mahdollisuuksien mukaan voimme auttaa ongelmatilanteissa maksullisena asiantuntijatyönä.

Mitä CDN tarkoittaa?

CDN on lyhenne sanoista Content Delivery Network tai Content Distribution Network. Suomeksi tämä tarkoittaa ryhmää maantieteellisesti hajautettua välityspalvelinverkkoa.

Ideana on, että sivuston data on replikoitu useammalle palvelimelle, joiden maantieteellinen sijainti on hajautettu. Joissakin tapauksissa CDN voi nopeuttaa sivuston toimintaa, sillä sen avulla tiedot latautuvat käyttäjää fyysisesti lähimpänä olevasta datakeskuksesta sen sijaan, että käytössä olisi vain yksi, mahdollisesti fyysisesti kaukana sijaitseva datakeskus. Tämän hyödyllisyys kuitenkin riippuu pitkälti siitä, mistä maasta sivustolle tulee eniten liikennettä.
Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta. Palautteen lähettämisessä oli ongelma. Yritä uudelleen myöhemmin.