Palautus varmuuskopiosta

Seravon asiakkaana voit olla aina yhteydessä asiakaspalveluuimme help@seravo.com, mikäli tarvitset sivustolle palautuksen varmuuskopiosta. Ohessa kuitenkin ohjeistus siitä, miten palautuksen voi halutessaan tehdä itse.

Varmuuskopio palautetaan käyttämällä komentoriviä. Varmuuskopioista palautetaan sekä sivuston varsinainen sisältö ja yleensä myös sivuston tietokanta.

WordPressin sisällön palauttaminen

Ensin palautetaan wp-content -hakemisto, joka sisältää mm. WordPressin lisäosat, teemat ja sivustolle ladatut tiedostot.

1. Ota SSH-yhteys palvelimelle. (Ohje: Miten saan SSH/SFTP-yhteyden WordPress sivustolleni?)

2. Voit halutessasi tutkia, mikä sivustolla on muuttunut edellisiin varmuuskopioihin verrattuna. Komennolla wp-backup-list-changes saat listan tiedostoista, joissa on tapahtunut muutoksia. Tämän tiedon pohjalta voi palauttaa kohdennetusti haluamansa osion sivustosta. Sulje lista painamalla Ctrl+Z tai Cmd+Z.

wp-backup-list-changes

Tiedostolistaus wp-backup-list-changes -komennolla.

3. Varmuuskopiot löytyvät hakemistosta /data/backups. Saat listan niistä rdiff-backup-komennolla:

rdiff-backup -l /data/backups/data


4. Seuraavilla komennoilla siirrytään data -hakemiston juureen ja haetaan wp-content -hakemiston varmuuskopio halutulta päivältä (tässä esimerkissä 2020-12-02 eli 2. joulukuuta 2020, eli muokkaa tämä omaa tarvetta vastaavaksi). Varmuuskopio tuodaan väliaikaiseen hakemistoon (wp-content-palautus-2020-12-02), josta varmuuskopio voidaan palauttaa. Huom! Mikäli samalla päivällä on useampi varmuuskopio, tulee komentoon sisällyttää päivämäärän lisäksi myös kellonaika, esim. 2020-12-01-T01:27:05

cd /data && rdiff-backup -r 2020-12-02 /data/backups/data/wordpress/htdocs/wp-content/ wp-content-palautus-2020-12-02

5. Siirretään nykyinen wp-content data-kansion juureen ja varmuuskopio sen tilalle

mv /data/wordpress/htdocs/wp-content /data/wp-content-moved && mv wp-content-palautus-2020-12-02 /data/wordpress/htdocs/wp-content

6. Mikäli varmuuskopion palauttaminen tuotti toivotun lopputuloksen, voidaan rikkinäinen wp-content poistaa:

rm -rf /data/wp-content-moved

Lisäosien palauttaminen

Toisinaan voi olla tarve palauttaa vain osa WordPress-sisällöstä, esimerkiksi pelkät lisäosat eli WordPressin plugin-hakemisto. Se onnistuu menemällä aiemmin luotuun väliaikaiseen hakemistoon (wp-content-palautus-2020-12-02) ja suorittamalla seuraava komento:

cp -R plugins/ /data/wordpress/htdocs/wp-content

Tietokannan palauttaminen

Kun sivusto palautetaan aiempaan tilaan, täytyy samalla usein palauttaa myös tietokanta. Tämä tapahtuu myös komentoriviä käyttämällä. Varmuuskopio tietokannasta löytyy hakemistosta /data/backups/data/db.

1. Palauta tietokanta rdiff-komennolla. Tietokannan nimi on järjestelmän tekemä, ja vaihtelee riippuen sivustosi nimestä. Voit katsoa tietokannan nimen menemällä hakemistoon komennolla cd /data/backups/data/db ja listaamalla tiedostot komennolla ll. Ota tietokannan nimi talteen ja muokkaa seuraavaa komentoa:

rdiff-backup -r 2020-12-02 /data/backups/data/db/[tietokannan nimi].sql db_palautus-2020-12-02.sql

2. Tämän jälkeen tietokanta luetaan sisään seuraavalla komennolla:

wp db import db_palautus-2020-12-12.sql

Välimuistin tyhjentäminen

Varmuuskopion palautuksen jälkeen kannattaa vielä tyhjentää välimuistit wp-purge-cache-komennolla.

Lisätietoa varmuuskopioiden palauttamiseen käytettävästä rdiff-backup-työkalusta ja sen käytöstä löytyy rdiff-backupin verkkosivuilta.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta. Palautteen lähettämisessä oli ongelma. Yritä uudelleen myöhemmin.