Mikä on multisite?

Multisite tarkoittaa WordPress-asennusta, joka mahdollistaa useamman sivuston hallinnoinnin ja ylläpidon yhden asennuksen kautta sen sijaan, että jokaisella sivustolla olisi oma, erillinen sivustotila palvelimella. Tällaista useamman sivuston kokonaisuutta kutsutaan myös Verkoksi (englanniksi Network). Seravon WP-palvelu sisältää tuen multisitelle WP Corporate ja WP Enterprise -palvelupaketeissa. Palvelupaketista riippuen Verkko voi sisältää kymmenen sivustoa tai enemmän.

Multisite sisältää aina yhden pääsivuston (esimerkki.fi), jonka alasivustoja muut sivustot ovat. Rakennetyyppejä on kahdenlaisia: alihakemistorakenteisia ja alidomainrakenteisia. Se kumpi rakenne sivustolle kannattaa valita, riippuu etenkin siitä, kuinka haluaa sivustojen verkkotunnuksien toimivan. Kummankinlaisella rakenteella olevat alasivustot on mahdollista määritellä käyttämään erillistä verkkotunnusta (esimerkiksi alasivusto.fi), mutta niiden toimintatavat poikkeavat toisistaan jonkin verran. Voit lukea lisää verkkotunnuksien määrittelystä multisitessa täältä.

Jos haluat aktivoida sivustollesi multisite-ominaisuuden, voit pyytää sitä uuden palvelupaketin tilauslomakkeella tai jo olemassa olevan sivuston tapauksessa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme help@seravo.com

Multisiten ominaisuudet

Multisite-asennus toimii monilta osin hyvin samalla tapaa kuin normaali WordPress-asennus, mutta sillä on kuitenkin joitain ylläpidollisia ja teknisiä eroavaisuuksia. Esimerkiksi jotkin yksittäisiä sivustojakin koskevat asetukset ovat vain ylimmän tason käyttäjien, Järjestelmänvalvojien, nähtävissä ja hallinnoitavissa. Yksi huomattavin ero on WordPressin hallinnasta löytyvä  Omat sivustoni -valikko, joka löytyy hallintapaneelin yläpalkista. Kyseisen valikon alta löytyy välilehti Verkon hallinta, jonka kautta on mahdollista muokata koko Verkkoa koskevia asetuksia, luoda ja hallita alasivustoja ja käyttäjiä sekä asentaa lisäosia ja teemoja. Valikon alla näkyy myös listattuna kaikki Verkkoon kuuluvat sivustot, joihin kirjautunut käyttäjä on lisätty käyttäjäksi.

Koska kaikki Verkon sivustot toimivat yhden WordPress-asennuksen alla, jakavat ne myös samat resurssit sekä tekniset ominaisuudet. Tämä tarkoittaa sitä, että WordPressin ydin, ladatut teemat ja lisäosat sekä PHP ovat aina samassa versiossa koko Verkossa. Myös tietokanta on koko Verkolla yhteinen. Sen sijaan alasivustoille suoraan lisätyt tiedostot ja muu sisältö eivät ole muiden alasivustojen käytössä WordPressin hallintapaneelin kautta.

Koska multisiteen kuuluvat sivustot muodostavat kuvatunlaisen kokonaisuuden, myös varmuuskopionti ja kehitysympäristöjen luonti koskee aina koko Verkkoa eikä vain yksittäisiä alasivustoja. Tämän takia jos palauttaa itse varmuuskopiota sivustosta, joka on multisite, on syytä olla tarkkana, mitä osia sivustosta palauttaa, ettei vahingossa yliaja jonkin toisen alasivuston muutoksia tai kriittisiä tietoja.

Ylläpito-oikeudet ja käyttäjät

Multisitessa on olemassa normaalista poiketen kahdentasoisia ylläpito-oikeuksia. Perinteisen Ylläpitäjä-roolin (eng. Administrator) lisäksi on olemassa Järjestelmänvalvojan (eng. Network Admin tai Super Admin) rooli. Järjestelmänvalvoja pystyy hallitsemaan koko Verkkoa, mukaan lukien kaikkia siihen kuuluvia sivustoja ja käyttäjiä. Ylläpitäjä-roolilla lisätty käyttäjä sen sijaan pystyy hallitsemaan vain niitä alasivustoja, joiden ylläpito-oikeudet hänelle on annettu. 

Järjestelmänvalvoja pystyy lisäämään, poistamaan ja muokkaamaan Verkon käyttäjiä WordPressin hallintapaneelin ylävalikosta  Omat sivustoni -> Verkon hallinta -> Käyttäjät. He voivat myös rajoittaa sitä, voivatko alasivustojen Ylläpitäjät lisätä itse uusia käyttäjiä sivustoilleen. Jos uusien käyttäjien lisääminen on estetty, voivat Ylläpitäjät lisätä alasivustoille vain jo olemassa olevia Verkon käyttäjiä. Uusien käyttäjien lisääminen alasivustoille onnistuu molemmissa tapauksissa perinteisesti WordPressin sivuvalikon kautta Käyttäjät -> Lisää uusi.

Alasivustojen luonti ja hallinta

Järjestelmänvalvojilla on oikeus luoda multisiteen uusia alasivustoja. Tämä tapahtuu Verkon hallinta -> Sivustot -välilehdeltä. Sivuston luonnin yhdeydessä alasivustolle määritellään alidomain- tai alihakemistotyyppinen osoite (alasivusto.esimerkki.fi tai esimerkki.fi/alasivusto multisiten rakenteesta riippuen), mutta tämän pystyy myöhemmin vaihtamaan vastaamaan haluttua osoitemuotoa (eli esimerkiksi alasivusto.fi). Alla olevassa kuvassa esimerkki uuden sivuston luonnista alihakemistorakenteiseen multisiteen.

Järjestelmänvalvoja-tason käyttäjät pystyvät siirtymään saumattomasti WordPressin hallinnassa alasivustolta toiselle samalla kirjautumisella ja näin hoitamaan ylläpidollisia toimia nopeammin ja tehokkaammin. Sivuston vaihto Verkon sisällä tapahtuu hallintapaneelin Omat sivustoni -valikon alta, jossa kaikki Verkon sivustot näkyvät listattuna. Ylläpitäjät ja sitä alemman tason käyttäjät pystyvät vastaavasti siirtymään alasivustolta toiselle niiden sivustojen kesken, joihin heidät on lisätty käyttäjäksi.

Verkkokohtaiset asetukset

Koska koko multisite jakaa samat lisäosat ja teemat, onnistuu niiden asennus ainoastaan Järjestelmänvalvojan toimesta Verkon hallinnan kautta välilehdiltä Lisäosat tai Teemat ja Lisää uusi. Yksittäisillä alasivustoilla asennus ei onnistu edes Järjestelmänvalvojan toimesta. Samoin niiden sekä WordPressin ytimen päivitykset onnistuvat vain Verkon hallinta -> Ohjausnäkymä -> Päivitykset kautta.

WordPressin hallintapaneelin  Teemat -> Asennetut teemat -välilehdellä on mahdollista lisätä tai poistaa teema kaikkien alasivustojen käytöstä. Lisäys ei kuitenkaan vaihda teemaa aktiiviseksi kaikilla alasivustoilla, vaan jokainen alasivusto saa edelleen valita haluamansa teeman ja mukauttaa sitä tarpeensa mukaan alasivuston oman hallintapaneelin Teemat-välilehden kautta. Jos teemaa ei ole aktivoitu koko Verkolle, eivät alasivustot voi ottaa sitä käyttöön. Koska teemat aktivoidaan aina koko Verkolle, tulee ottaa huomioon, että jos suoraan itse teeman koodiin tehdään muutoksia, ne tulevat voimaan koko Verkon laajuisesti. Sen takia, jos teemaa on tarvetta muokata alasivustokohtaisesti suuremmin kuin WordPressin Mukauta-toiminnolla, suositellemme luomaan jokaiselle alasivustolle oman, yksilöllisesti nimetyn lapsiteeman.

Vastaavasti Lisäosat -> Asennetut lisäosat -välilehdeltä on mahdollista aktivoida lisäosia käyttöön koko Verkolle. Toisin kuin teemojen kanssa, tällä tavoin käyttöön otetut lisäosat aktivoituvat pakotetusti jokaiselle alasivustolle. Yleensä lisäosia ei kuitenkaan ole pakko ottaa käyttöön koko Verkon laajuisesti (poikkeuksia kuitenkin löytyy), jolloin jokainen alasivusto pystyy itsenäisesti aktivoimaan ja deaktivoimaan asennettuja lisäosia alasivuston oman hallintapaneelin Lisäosat-välilehdeltä. Järjestelmänvalvoja pystyy kuitenkin halutessaan kytkeä kokonaan pois mahdollisuuden hallita lisäosia alasivustoilla muiden kuin Järjestelmänvalvojien toimesta. Asetus löytyy Verkon hallinta -> Asetukset -välilehden pohjalta, kohdasta "Valikon asetukset". Raksi ruudussa poistaa Lisäosat-välilehden alasivustojen hallintapaneelista kokonaan Järjestelmänvalvojaa alempitasoisilla käyttäjillä.

Seravo Plugin

Kaikki Seravon oman must use -lisäosan, Seravo Pluginin, asetukset ja ominaisuudet eivät ole käytössä muille kuin Järjestelmänvalvojille. Seravo Pluginin asetukset löytyvät alasivustojen hallintapaneelien kautta Työkalut -välilehden alla olevista osioista. Tarkempaa tietoa kaikista Seravo Pluginin ominaisuuksista löydät täältä. On asetus- ja ominaisuuskohtaista, koskevatko ne koko Verkkoa vai pelkkää kyseistä alasivustoa, jonka hallintapaneelissa ollaan. Jos asetus koskee koko Verkkoa, ei ole merkitystä minkä alasivuston kautta sitä käytetään.

Ylläpito-välilehdeltä on mahdollista päivittää Seravo Plugin ja PHP-versio sekä tarkastella päivitysten tilaa ja niihin liittyviä asetuksia. Nämä toiminnot koskevat kaikki koko Verkkoa. Järjestelmänvalvojalla on oikeudet kaikkiin toimintoihin, Ylläpitäjillä ollessa oikeudet vain tarkastella päivitysten tilaa.

Sivuston tila -välilehdeltä löytyy sivuston optimointiin liittyviä asetuksia, käyttötilastoja sekä varjoympäristölistaus. Optimointiin ja välimuisteihin liittyvät asetukset ovat sivustokohtaisia, tilastojen ja varjojen koskiessa koko Verkkoa. Optimointiasetukset ja varjot ovat Järjestelmänvalvojan nähtävissä, Ylläpitäjillä ollessa pääsy vain tilastojen kuten HTTP-liikenteen ja levytilan tarkasteluun.

Tietokanta-välilehdellä on tietokannan kokotilastojen lisäksi sen siivoukseen ja muokkaukseen liittyviä työkaluja, joista jälkimmäiset ovat vain Järjestelmänvalvojan käytössä. Tietokanta on kaikilla Verkon alasivustoilla yhteinen, joten siihen tehdyt muutokset koskevat koko Verkkoa.

Varmuuskopiot-välilehdellä varmuuskopioita voi ottaa vain Järjestelmänvalvoja, Ylläpitäjien päästessä tarkastelemaan otettuja kopioita. Varmuuskopiot otetaan automaattisesti aina koko Verkosta.

Lokit-välilehdellä lokien tarkasteluun oikeudet on Järjestelmänvalvojien lisäksi myös Ylläpitäjillä. Lokit ovat koko Verkon kesken yhteiset.

Verkkotunnukset ja Tietoturva -välilehdet ovat pelkästään Järjestelmänvalvojien nähtävillä. Verkkotunnukset-välilehdellä näkyy listattuna kaikki multisite-instanssiin liitetyt verkkotunnukset. Tietoturva-välilehden asetukset koskevat kaikki koko Verkkoa, pois lukien sisäänkirjautumisseuranta ja salasanojen tarkistus, jotka ovat alasivustokohtaisia.

Millaisille sivustoille multisite sopii?

Multisitea suosittelemme ensisijaisesti silloin, mikäli siihen tulevien sivustojen sisällöt liittyvät läheisesti toisiinsa ja/tai niiden tekniset toteutukset ja tarpeet ovat lähellä toisiaan. Tällainen käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi yrityksen aluekohtaiset sivustot, kampanjasivustot tai brändisivustot. Yksi tapa hyödyntää multisitea on, jos yritys haluaa tarjota työntekijöilleen tai ulkopuolisille asiakkaille oman sivusto- tai blogialustan. Myös esimerkiksi koulut, laajat yhdistykset tai vastaavat organisaatiot, joilla on tarpeen hajauttaa sivustojaan alue- tai käyttäjäkohtaisesti voivat hyötyä multisiten käytöstä.

Emme suosittele täysin toisiinsa liittymättömien sivustojen yhdistämistä multisiteksi – siihen ominaisuutta ei ole alunperin suunniteltu. Esimerkiksi sivustojen erilaiset tekniset vaatimukset voivat koitua esteeksi niiden yhdistämiseen “saman katon alle”, sillä kaikki sivustot jakavat monia samoja teknisiä ominaisuuksia. Kannattaa myös pitää mielessä, että koska kaikki Verkon sivustot käyttävät samoja resursseja, tilanteessa jossa yksi sivusto käyttää resursseja huomattavan paljon, heijastuu mahdollinen rasite muidenkin alasivustojen toimintaan. Tämän takia monen suuren kokoluokan sivuston yhdistämistä multisiteen tulisi harkita tarkkaan.

Multisitea ei välttämättä tarvita myöskään sivuston kääntämiseen eri kielelle. Mikäli sivustosta on tarkoitus tehdä monikielinen, on kieliversiointiin usein helpompaa käyttää siihen erityisesti tarkoitettua lisäosaa, kuten Polylangia. Jos kieliversioilla on kuitenkin tarkoitus olla muitakin eroavaisuuksia kuin kieli, esimerkiksi maakohtainen ulkoasu tai sisällöt, voi multisitekin olla tällöin hyvä ratkaisu.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta. Palautteen lähettämisessä oli ongelma. Yritä uudelleen myöhemmin.